..Loading...

Tạo hiệu ứng ảnh watermark

Tạo hiệu ứng ảnh watermark

2.- Bạn muốn hình mờ cỡ nào ?:


3.- Loại phông chữ:

4.- Số lượng hình mờ


5.- Chọn màu và độ mờtạo hiệu ứng ảnh watermark

Nhấp vào nút để tải ảnh của bạn lên và đặt hình mờ bạn muốn trực tuyến. Nhân tiện, nếu bạn không muốn hình mờ hiệu ứng ảnh xuất hiện, chỉ cần đăng ký để nó không xuất hiện, hoàn toàn miễn phí và chỉ..

Khởi đầu

Rất đơn giản, chỉ cần tải ảnh của bạn lên, chọn kiểu chữ và nhập văn bản bạn muốn đặt vào.