..Loading...

Tạo hiệu ứng lồng hai ảnh

Tạo hiệu ứng lồng hai ảnh

2.- Làm trong suốt hình ảnh mặt trước:tạo hiệu ứng lồng hai ảnh

Để tạo hiệu ứng lồng ảnh chồng lên ảnh khác, bấm vào đây:

Khởi đầu

Tạo hiệu ứng lồng hai ảnh trong suốt để tạo thành một ảnh duy nhất bằng cách sử dụng trình sửa ảnh này để ghép ảnh đã hợp nhất lên trên ảnh khác. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng này để đặt lá cờ, biểu tượng hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn trước ảnh của mình và tạo sự pha trộn với hiệu ứng trong suốt.