..Loading...

Tạo hiệu ứng xóa hình mờ khỏi ảnh

Tạo hiệu ứng xóa hình mờ khỏi ảnh
Tạo hiệu ứng xóa hình mờ khỏi ảnh

Gỡ bỏ watermark rất đơn giản, tải ảnh của bạn lên và thực hiện chỉ trong vài giây.

Khởi đầu

Bạn có một ảnh có hình mờ và bạn muốn xóa hình ảnh đó, thật đơn giản với trình tạo hiệu ứng xóa các hình mờ này khỏi ảnh của bạn một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần tải lên hình ảnh mà bạn muốn xóa hình mờ và với trình chỉnh sửa của PhotoSmile, hãy chọn phần nơi có hình mờ và Hô biến! Hình mờ sẽ mờ đi và bạn có thể chia sẻ ảnh. Và hãy nhớ rằng để hình ảnh hiệu ứng ảnh của bạn không có logo PhotoSmile, tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký và đăng nhập;) Hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn muốn đặt hình mờ trên ảnh của mình, tại đây bạn có thể chỉnh sửa ảnh online.