..Loading...

Tạo hiệu ứng ảnh đảo ngược màu sắc thành ảnh âm bản

Tạo hiệu ứng ảnh đảo ngược màu sắc thành ảnh âm bản
tạo hiệu ứng ảnh đảo ngược mau sắc thanh ảnh am bản

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Bạn có thể dùng hiệu ứng ảnh này để thay đổi màu sắc, kết quả là bạn sẽ có ảnh âm bản. Rất dễ dàng để đảo ngược một hình ảnh trong vài giây cho bất kỳ hình ảnh nào, bạn chỉ cần tải ảnh của mình lên và thao tác chỉnh sửa ảnh online mà không cần phải tải xuống bất cứ chương trình nào khác Trên hết, bạn có thể sử dụng hiệu ứng này để tạo cho bức ảnh một nét khác biệt bằng cách đảo ngược màu sắc như ảnh âm bản của các cuộn ảnh cũ. Xin nhớ rằng hiệu ứng này không dùng để ẩn ảnh, vì với chương trình chỉnh sửa ảnh, việc đảo ảnh có thể trở lại cùng màu với ảnh ban đầu. Bây giờ bạn tự hỏi rằng có rất khó để thêm hiệu ứng này? Không! Nó rất đơn giản và bạn sẽ không phải tải xuống bất cứ thứ gì, chỉ cần tải lên bức ảnh bạn muốn và sau khi cắt nó, bạn sẽ có hình ảnh của mình sẵn sàng!

Bạn có thể xem ảnh trước và sau khi chỉnh sửa tại đây:

Áp dụng bộ lọc màu cho ảnh?