..Loading...

Tạo hiệu ứng ảnh Pixel làm ẩn khuôn mặt

Tạo hiệu ứng ảnh Pixel làm ẩn khuôn mặt

Chọn hiệu ứng để sử dụng

tạo hiệu ứng ảnh pixel lam ẩn khuon mặt

Với các hiệu ứng ảnh này bạn chỉ cần chọn phần ảnh muốn ẩn và nhấn vào ẩn, rất đơn giản. Ngoài ra, giờ đây bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa ảnh này để ẩn bất kỳ phần nào của hình ảnh khỏi điện..

Khởi đầu

Ẩn khuôn mặt của bạn hoặc thứ gì đó trong ảnh của bạn với hiệu ứng pixel này, bạn chỉ cần tải lên hình ảnh bạn muốn và chỉnh sửa các pixel trên đó. Rất hữu ích để giấu biển số xe, điện thoại, giấy tờ tùy thân, vv ...

Tạo hiệu ứng ảnh với độ Pixel nhiều..
Tạo hiệu ứng ảnh làm mờ trên khuôn..
Tạo hiệu ứng phân tán làm ẩn ảnh khuôn..