..Loading...

Sticker hộp quà xinh để dán ảnh

Sticker hộp quà xinh để dán ảnh
sticker hộp qua xinh để dan ảnh

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Đặt vào ảnh của bạn một món quà màu trắng với một chiếc nơ đỏ với sticker miễn phí này để trang trí ảnh của bạn thêm xinh.