..Loading...

Sticker biểu tượng cảm xúc nháy mắt

Sticker biểu tượng cảm xúc nháy mắt
sticker biểu tượng cảm xuc nhay mắt

Để thêm biểu tượng cảm xúc nháy mắt vào ảnh của bạn, bạn chỉ cần nhấp vào nút Bắt đầu, tải ảnh lên và đặt nó ở bất cứ đâu bạn muốn với <strong>trình chỉnh sửa ảnh</strong> của..

Khởi đầu

Nếu bạn muốn nháy mắt với ai đó bằng ảnh thì bây giờ bạn có thể chèn biểu tượng cảm xúc nháy mắt bằng cách thêm nhãn dán của Photosmile. Bạn có thể sử dụng nó khi bạn muốn gợi ý cho ai đó rằng bạn thích hoặc có hứng thú với ai đó, nó cũng có nghĩa là nghịch ngợm hoặc đồng lõa với một điều gì đó mà chỉ bạn và người đó biết. Giờ đây bạn đã biết cách nháy mắt cho ảnh của mình!