..Loading...

Đội một chiếc mũ chóp đen với hình dán miễn phí này

Đội một chiếc mũ chóp đen với hình dán miễn phí này
Đội một chiếc mũ chop đen với hinh dan miễn phi nay

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Hãy ăn mặc thanh lịch với chiếc mũ chóp đen cũ kỹ này để đưa vào ảnh của bạn và miễn phí và bạn sẽ thấy bản dựng phim trông thật như thế nào. Dán lên ảnh của bạn như một nhãn dán trang trí và nó là lý tưởng để bổ sung cho một bộ trang phục ảo. Bạn sẽ làm bạn bè ngạc nhiên với hiệu ứng thú vị này để cá nhân hóa với bất kỳ hình ảnh nào.