..Loading...

Trở thành Lara Croft mạo hiểm

Trở thành Lara Croft mạo hiểm
trở thanh lara croft mạo hiểm
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Tải lên ảnh bạn muốn cho hiệu ứng này và phù hợp với khuôn mặt của bạn vào nhân vật Tomb Raider, và sẵn sàng để có cơ thể của Lara Croft, tạo dáng trên một tấm áp phích có nước và trong một bộ quần áo chiến đấu. Chỉnh sửa ảnh ghép này, bạn sẽ có một áp phích với nhân vật này từ các trò chơi điện tử hành động và chia sẻ nó với bạn bè của bạn.