..Loading...

Đặt khuôn mặt của mình lên mặt Kẻ hủy diệt

Đặt khuôn mặt của mình lên mặt Kẻ hủy diệt
Đặt khuôn mặt của mình lên mặt Kẻ hủy diệt
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Tạo một ảnh chụp trong đó bạn có khả năng trở thành Kẻ hủy diệt và khuôn mặt của bạn sẽ là nửa người máy. Bạn chỉ cần tải lên một hình ảnh và điều chỉnh bằng trình chỉnh sửa cho đến khi bạn có được kết quả mong muốn và ưng ý, bạn có thể chia sẻ với bạn bè của mình hoặc sử dụng làm ảnh đại diện và nhìn thấy mình với nửa người hoặc nửa người máy với đôi mắt đỏ và với phong cách cổ điển. Nếu bạn thích bộ phim có sự tham gia của Arnold Schwarzenegger thì hãy dùng hiệu ứng này.