..Loading...

Hiệu ứng chụp ảnh như một bộ lọc, đóng khung ảnh của bạn dưới dạng Viền Ảnh chuyển tiếp màu xanh lam mờ ảo, lý tưởng để tạo nét đặc biệt cho ảnh của bạn

Hiệu ứng chụp ảnh như một bộ lọc, đóng khung ảnh của bạn dưới dạng Viền Ảnh chuyển tiếp màu xanh lam mờ ảo, lý tưởng để tạo nét đặc biệt cho ảnh của bạn
hiệu ứng chụp ảnh như một bộ lọc đong khung ảnh của bạn dưới dạng viền Ảnh chuyển tiếp mau xanh lam mờ ảo lý tưởng để tạo net đặc biệt cho ảnh của bạn
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu