..Loading...

Khung ảnh với các nét vẽ màu

Khung ảnh với các nét vẽ màu
khung ảnh với cac net vẽ mau

Trang trí hình ảnh của bạn với hiệu ứng sơn bằng cách nhấp vào đây:

Khởi đầu

Trang trí các bức vẽ hoặc ảnh của bạn bằng khung ảnh này với những giọt sơn có màu sắc khác nhau, như thể bạn đang tạo ra một bức tranh trừu tượng.