..Loading...

Khung cho ảnh với những con bướm bằng đá sapphire trên nền xanh lam để đặt ảnh

Khung cho ảnh với những con bướm bằng đá sapphire trên nền xanh lam để đặt ảnh
khung cho ảnh với những bướm bằng đa sapphire tren nền xanh lam để đặt ảnh
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Đóng khung ảnh của bạn bằng khung có hình vẽ bướm như được vẽ trên kính và nền màu xanh lam mạnh mẽ sẽ nâng cao hình ảnh bạn tải lên. Nó cũng được trang trí với các đồ trang trí khác nhau.