..Loading...

Filter cho team đam mê màu đỏ tím mãnh liệt

Filter cho team đam mê màu đỏ tím mãnh liệt
filter cho team đam mau đỏ tim mãnh liệt
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Khung ảnh này bao gồm một đường viền ảnh màu đỏ chuyển sắc đóng khung ảnh bạn tải lên và bao quanh nó bằng tông màu đỏ. Nó rất đơn giản để làm và chỉ yêu cầu bạn tải lên một bức ảnh.