..Loading...

Khung ảnh cung hoàng đạo Bò Cạp

Khung ảnh cung hoàng đạo Bò Cạp
khung ảnh cung hoang đạo bo cạp
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Đặt ảnh đại diện của bạn dưới hình ảnh một con bọ cạp và tên của dấu hiệu phía trên nó. Cho bạn bè thấy tầm ảnh hưởng và sức mạnh của dấu hiệu hoàng đạo của bạn, bạn cũng có thể dùng để thông báo ngầm với bạn bè rằng ngày sinh của bạn nằm trong khoảng từ ngày 23/10 đến ngày 22/11.