..Loading...

Đặt ảnh của bạn vào khung của một sân bóng và một quả bóng ở hậu cảnh

Đặt ảnh của bạn vào khung của một sân bóng và một quả bóng ở hậu cảnh
Đặt ảnh của bạn vao khung của một san bong một quả bong ở hậu cảnh
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Khung cho những bức ảnh mang lại cảm giác như bạn đang bay lơ lửng trên sân bóng. Bạn có thể làm điều đó trực tuyến với ảnh của mình rất dễ dàng.