..Loading...

Chụp ảnh với cúp thế giới để đưa ảnh vào hình quả bóng

Chụp ảnh với cúp thế giới để đưa ảnh vào hình quả bóng
chụp ảnh với cup thế giới để đưa ảnh vao hinh quả bong
Hình ảnh ví dụ

Rất dễ dàng để tạo ảnh bóng đá này, bấm vào nút và làm theo hướng dẫn.

Khởi đầu

Đặt ảnh của bạn bên cạnh cúp thế giới dưới dạng một quả bóng.