..Loading...

Hiệu ứng ảnh để chỉnh sửa với ảnh của bạn và thêm nó vào bên trong sao biển

Hiệu ứng ảnh để chỉnh sửa với ảnh của bạn và thêm nó vào bên trong sao biển
hiệu ứng ảnh để chỉnh sửa với ảnh của bạn them vao ben trong sao biển

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Tải hình ảnh yêu thích của bạn lên hiệu ứng ảnh hoàn hảo này để tận hưởng mùa hè và một ngày trên bãi biển, bạn có thể chèn ảnh của mình vào bên trong một ngôi sao bên cạnh hai con sao biển và chia sẻ khung này trong mạng của bạn.