..Loading...

Tạo thiệp sinh nhật với ảnh của bạn, cùng nến có dòng chữ Happy Birthday

Tạo thiệp sinh nhật với ảnh của bạn, cùng nến có dòng chữ Happy Birthday
tạo thiệp sinh nhật với ảnh của bạn cung nến co dong chữ happy birthday

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Ảnh của bạn sẽ xuất hiện ở nền trên bưu thiếp trực tuyến.