..Loading...

Tạo hình động phản chiếu làn nước

Tạo hình động phản chiếu làn nước
Tạo hình động phản chiếu làn nước
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Dale a tus imagenes un efectos de reflejo de oleaje. Tạo hiệu ứng ảnh động nước cho ảnh trong đấy hình ảnh phản chiếu của bạn sẽ chuyển động theo dạng làn sóng nước.