..Loading...

Hiệu ứng mở gói quà để ảnh của bạn xuất hiện

Hiệu ứng mở gói quà để ảnh của bạn xuất hiện
Hiệu ứng mở gói quà để ảnh của bạn xuất hiện
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Với hiệu ứng này bạn có thể tải ảnh của mình lên để ảnh xuất hiện bất ngờ sau hoạt ảnh mở quà. Ảnh gif hoàn hảo để gây bất ngờ cho bạn bè hoặc tình yêu của bạn và miễn phí hoàn toàn.