..Loading...

Khung ảnh tuyết trên núi

Khung ảnh tuyết trên núi
khung ảnh tuyết tren nui
Hình ảnh ví dụ

Để thực hiện ghép ảnh chụp ảnh trượt tuyết cực chất này, bạn phải tải ảnh của mình lên bằng cách nhấp vào nút bên dưới:

Khởi đầu

Nếu bạn thích trượt tuyết, bạn có thể ghép ảnh online của mình vào trong trái tim với một vận động viên trượt tuyết đang đi xuống một ngọn núi tuyết.