..Loading...

Hiệu ứng Làn sóng xanh

Hiệu ứng Làn sóng xanh
hiệu ứng lan song xanh
Hình ảnh ví dụ

Để tạo hiệu ứng, bạn chỉ cần tải (các) ảnh lên, rất đơn giản và nhanh chóng! Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu:

Khởi đầu

Tạo hiệu ứng ảnh với làn sóng biển xanh lớn này, hiệu ứng này sẽ được phủ mờ lên hình và bao trùm ngọn sóng xanh xung quanh ảnh để tạo nên nét đột phá cho bức ảnh yêu thích của bạn. Định dạng kích thước ảnh phù hợp để đăng trên Cover facebook của bạn.