..Loading...

Ghép ảnh với Donald Trump

Ghép ảnh với Donald Trump

Chọn hiệu ứng để sử dụng

Ghép ảnh với Donald Trump

Để bắt đầu tạo hiệu ứng, hãy tải lên ảnh mà bạn xuất hiện toàn thân và làm theo hướng dẫn đơn giản.

Khởi đầu

Hãy để bạn Nổi tiếng bằng cách xuất hiện trong một văn bản có chữ ký của tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Rất đơn giản để tạo hiệu ứng ảnh này và có vẻ như bạn rất quan trọng đối với Donald. Bạn có thể làm điều đó với bất kỳ ảnh trực tuyến nào của mình. Chụp ảnh với Donald Trump để làm ảnh của bạn. Bạn chỉ cần tải lên một bức ảnh để đi chơi bên cạnh anh ấy hoặc trao đổi khuôn mặt của anh ấy với bạn, đơn giản như vậy. Giờ đây, bạn có thể thực hiện hoán đổi khuôn mặt hoặc đặt ảnh của anh ấy bên cạnh bạn với tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Montaje junto a el presidente de Estados Unidos Donald Trump